Aviso legal

Amb la finalitat de complir amb l’article de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSI-CE), i d’acord amb l’exigència de l’article 10 de la llei esmentada. S’informa que SUSHI OUCHI, S.L. amb CIF B10628345 i domicili social en Ronda Sant Pau, 9, 08015, Barcelona és titular del lloc web sushiouchi.com

Condicions d’ús

Les condicions d’accés i ús de sushiouchi.com es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe de l’usuari que es compromet a fer un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, ni contra tercers. Ser usuari de la web implica que reconeix haver llegit i acceptat les condicions aquí presents i allò que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no esteu d’acord amb aquestes condicions no continueu usant aquesta web. Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

Usuari i Responsabilitats

Les condicions d’accés i ús de sushiouchi.com es regeixen per la legalitat vigent i pel principi de bona fe de l’usuari que es compromet a realitzar un bon ús de la web. No es permeten conductes que vagin contra la llei, ni contra tercers. Ser usuari de la web implica que reconeix haver llegit i acceptat les condicions aquí presents i allò que les estengui la normativa legal aplicable en aquesta matèria. Si pel motiu que fos no esteu d’acord amb aquestes condicions no continueu usant aquesta web. Qualsevol tipus de notificació i/o reclamació només serà vàlida per notificació escrita i/o correu certificat.

SUCHI OUCHI S.L no es fa responsable de la informació i continguts emmagatzemats a xarxes socials, fòrums o qualsevol altre mitjà que permeti a tercers publicar continguts de forma independent a la pàgina web del prestador. Tanmateix, tenint en compte els arts. 11 i 16 de la LSSI-CE, sushioucchi.com es compromet a la retirada o si escau bloqueig dels continguts i d’usuaris que poguessin afectar o contravenir la legislació nacional o internacional, drets de tercers o la moral i l’ordre públic. SUSHI OUCHI S.L no es responsabilitzarà dels danys i perjudicis que es produeixin per fallades o males configuracions del programari instal·lat a l’ordinador de l’internauta. S’exclou tota responsabilitat per alguna incidència tècnica o error que es produeixi quan l’usuari es connecti a Internet. Addicionalment no es garanteix la inexistència dinterrupcions o errors en laccés al lloc web.

Propietat intel·lectual

SUSHI OUCHI S.L  és titular de tots els drets sobre el programari de la publicació digital, així com dels drets de propietat industrial i intel·lectual referits als continguts que s’incloguin, a excepció dels drets sobre productes i serveis de caràcter públic que no són propietat d’aquesta empresa. Cap material publicat en aquesta web no podrà ser reproduït, copiat o publicat sense el consentiment per escrit de SUCHI OUCHI S.L.

Modificacions

SUSHI OUCHI S.L. Es reserva el dret a realitzar qualsevol tipus d’actualització o modificació a la seva pàgina web així com d’eliminar informació o canviar-ne la configuració o presentació sense necessitat d’avisar l’usuari.

Llei aplicable i jurisdicció

Les condicions generals presents es regeixen per la legislació espanyola. Per a qualsevol litigi que pogués sorgir relacionat amb el lloc web o l’activitat que s’hi desenvolupa seran competents jutjats de Barcelona, renunciant expressament l’usuari a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.